ادامه؛
			ب)بخش اجرائی (عملیاتی)
			فعلا آنچه که در گام اول در نظر قرار گرفته ومهم‌ترین بخش مجموعه میباشد، فعالیتی دقیق در عرصه فضای مجازی بوده که باایجاد کاملترین شبکه (سایت جهانی مهدوی ،یاران ظهور
			(yaran/z) در شرف تکمیل میباشد وخود سایت متشکل از ارتباط باچندین لینک (سایتهای مختلف در زمینه های مختلف  در جوانب
			شناخت عمیق مشکلات جوانان عصر ظهور  وتمرکز ( وکار دقیق وقوی بر روی مهم‌ترین عامل اساسی نصرت شیعیان (علی الخصوص از دست ندادن روزانه تک تک جوانان عصر ظهور در مسئله مهم ازدواج و زوجیت آنان که بسیار بدان کم توجهی شده و بجای رسیدن ،و سرمایه گذاری روی این مهم‌ترین عامل در رضایت محض بقیه الله (عج) که سرمایه های بالقوه شیعیان در هر عصر و دورانی خصوصا در این چهار دهه اخیر بودند و باید روی ( مهم‌ترین مسائل ) معرفتی و شناختی کار مینمودند صورت نیافته و باغافل شدن از اصل آرامش روح و روان جوانان باعث از دست دادنو سپس تغذیه روحی و معنوی در فضای متناسب و آماده فکر و اعتقاد به ایشان میباشد فلذا اولین گام اساسی ایجاد بستر آرامش روحی و فکری با کم نمودن دغدقه های فرسایشی توان جوانان در مسئله مهم ازدواج و تشکیل خانواده ای موفق برای طی مسیر نصرت امام (عج) میباشد خصوصا پیگیری خاص توسط مهم و پر اهمیت جلوه دادن این امر اساسی برای رشد معنوی و روحی ارواح و اجساد جوانان مومن به خاندان عصمت طهارت در این زمان است که با؛
			 ۱) القاء (عوامل موفقیت در نصرت امام (عج) با پیگیری وایجاد،و برپائی خانواده ای موفق)از طریق تشویق ومعرفی و الگو برداری از موفقترینهای افراد موجود بواسطه زوجیتی متناسب با ارائه بخش مهم ازدواج (و اهمیت نصرت با تشکیل خانواده ای موفق)حتی بصورت ایده پردازی در سایت بصورت توضیحی و الگوئی تشویقی ارائه میگردد
			ایجاد ودر نظر گرفتن جوانب در لینکهای مختلف و فضاهای مشخص در ارائه خدمات متنوع در جهات
			۱)علمی آموزشی ،معارفی ،
			۲)خبری ،
			۳)پزشکی،سلامت 
			۴)هنری ،سینمائی 
			میباشد که عباتند از؛
			۱) تشکیل و اختصاص بخش اصلی سایت در آگاهی بخشی به جوانان وخانوادها در مهمترین عوامل پیشرفت سریع جوانان در نصرت امام (عج) توسط بخشی مستقل درسایت بعنوان ازدواجهای با محوریت انتخاب ایمانی(تقوی گزینی )توجه به اختصاص (عامل مورد تغافل واقع شده در ملاک اصلی (مومن گزینی در مدار ایمان محوری برای یک زندگی موفق با معرفی برترین پسران و دختران معتقد و مومنترینهای آنها به یکدیگر بر اساس جایگاه درجات ایمان و اخلاق و اعتقادات ایشان، بواسطه همکاری و همراهی پدران و مادران آنها 
			۲) سایت ( علمی) که متشکل از برنامه
			های آموزشی مدارس دبیرستانی که در حال حاضر نمونه های اجرائی مشابه آن (بخاطر شرایط ویروس کرونا ) دایر گشته البته این شیوه به انظمام ورود متدهای تعلیمی و خاص دینی معرفتی وعلمی در آموزش و تفسیرآیات قرآن و ورود بخشی ازبحثهای قرآنی و خصوص معارف مهدوی مورد تنظیم قرار گرفته و در جای خود برای تعلیم بکار گرفته خواهد شد
			۳)بخش معارفی وخبری که با تولیدی نشر دقیق‌ترین معارف و درایات از آیات و روایات و از جمله نظرات مورد تائید قرآن و استنادات حدیثی و برقراری و ایجاد ارتباط با کلیه علمای عامل و دانشمندان خبره در امور و انوار معرفت شناسی و اطلاعات مرتبط از اخبار بروز در حوزه مهدویت در سطح ایران و جهان مورد بازبینی و ارائه تکمیل قرار گرفته و همراه مهمترین احادیث محکم وارده به همراه درایه و فهم دقیق در اخبار مستند بعنوان بخشی مهم وکامل از جهت امام شناسی در آثار باقیه توضیح ومطرح میگرددتا مورد تعلیم وپژوهش بیشترقرار گیرد
			۴)بخش اصلی این سایت قسمت جذاب ورود نوجوانان وجوانان در قسمت پرورش (در صحنه آوردن (تشویق و تحریک و تحرک احساس و عواطف و آتش (حرارت حب درونی این پاک طینتان نسبت به امام حسین ع به واسطه تولید وصحنه پردازی ؛دقایق ،وقایع عاشورا تا اربعین بوده تا بوسیله ورود مجازی و تصویری در واقعه (حرکت و امتداد) لحظات و صحنه هائی از عاشورا میزان اشتیاق جوانان را دامن زده و موجب فهمی دقیق‌تر ازانقلاب فرهنگی زینبی سلام الله علیها را در قلوبشان تدابیر نماید ضمن اینکه در کنار و همراه ایجاد این شور و شعور (شبکه ای ازاخبار کامل از اتفاقات مربوط به حوزه مهدویت و کلیپهای مرتبط ،همچنین ،تحلیل‌ها و مطالب خاص مطرح از نظرات دانشمندان و مفسران و علماء (مرتبط با دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از ادامه جریان واقعه عاشورا صورت پذیرد( 
			البته با تحقیق و رصد دقیق روایات قابل بررسی همچنین با قرار دادن وایجاد مطابقت روایات مستند (از وجود مراحل ،علامات و اخبار منطبق )صورت گرفته تابر مشخصات حتمی و غیر حتمیه بودن علائم موجود را تحقیق و بهترین منتخب آن در جایگاه خودش آورده شود،تا از این طریق محبین و شیعیان بتوانند،نه تنها علائم ظهور ‌بلکه شیوه های طریق استقامت و مقابله با آفات و خصوصا راههای (پیشگیری )از مبهوت ماندن درقبال بلایای احتمالی را یافته تا بعلت عدم آمادگی وآشنائی با نحوه درست بهترین عملکرد در برخورد بابلایای قبل ظهور با آموزش و مانورهای مجازی در انسجام و هماهنگی با همدیگر در سطح جامعه مقاوم گردیده ودر رویاروئی جدی با حوادث و خصوصا( بلایا و فتنه های خاص پیش بینی نشده بصورت تمرینات مستمر روزانه.....! (بصورت سازمان یافته )و تشکیلاتی منظم بعنوان یک دستورالعمل لازم الاجرا برای افراددرمجموعه فرهنگی اعتقادی نهادینه سازند
			وخصوصا با دقت دادن از طرق پیشگیری و حفاظت از خود و همراهان طبق دستورات ائمه ع موارد خاص را مورد دغدقه فکری قرار داده تا بهمراه شناخت کاملتر وظایف منتظران حقیقی به این بحران روحی ( عدم آمادگی شخصی و اجتمائی و ایجاد انگیزه سرعت درحرکت و سبقت در جان و روح منتظر )ایجاد شور و اشتیاق وتشویق نموده تا از جهاتی متفاوت این نوع نگرش و احتیاطات در وجود نسل جوان ضرورت خاص خود را پیدا کند تامشتاقان بتوانند با تشریح (تبیین و توضیح )عالمان ومربیان واقف (در این نوع خاص فرهنگ سازی نگرش عمیقی را( با واقعیت ظهور و در فضای مهدوی زندگی کردن )در این برهه زمانی را حداقل تجربه فکری و روحی نمایند) چرا که تنها در اینصورت می‌توان بالاترین اوج تربیت‌های مادی ومعنوی را به اجرا گذاشته تا انشاالله با خروجیه موفقترین مربیان وبا تقواترین مومنان در طول چشم انداز ی کوتاه(پنج ساله به لطف آنها(ع)حداقلترین و برترین روحیات عینی و عملی را به کشور و جهان عرضه نموده و تا حد توان در دوره اول پرورش داد ، (تا انشاالله کمترین وظیفه خویش را در جایگاه وظایف منتظران واقعی اندکی به انجام رسانده باشیم
			۳)شبکه سلامت (مهدوی )بعنوان جایگاهی برای پیشگیری و مقابله از قبل، (نسبت به هرگونه ازبحرانها و حملات( انواع ویروسها در جنگ‌های میکروبی وبیولوژیکی )بعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل درحساسیت‌های کنونی )مورد اولویت قرار گرفته تا با امداد درسلامتی وایجاد مراکز و با احداث وارتباط با متخصصان خبره وآزمایشگاههای سلول شناسی و پیگیری و ارائه راههای مقابله با آنها از طرق (علمی و تخصصی تجربی وآزمایشگاهی ،همراه با بهره گیری از روش‌های مجرب طب اسلامی وسنتی ) با خدمات آموزشی و ارتباطی زنده بعنوان طبیب خانواده بزرگ مهدوی با پشتیبانی آنلاین در سطح فراگیر سایت انشاالله در حد توان ! انجام پذیرد
			۴)شبکه آموزش همگانی 
			الف)زبان (آوردن لینکهای کامل آموزشی زبانهای مختلف بصورت رایگان)
			ب) نرم افزار(“ “”””””””””””””””””)
			 ت)بخش‌های هنری(“”””””””)
			ج)بخش‌های آموزشهای ورزشی (رزمی )
			لینکها و دوره های مختلف آموزشی برای آمادگی جسمانی جوانان در رشته‌های متفاوت در انواع ورزشهای(تیراندازی ،سوارکاری، و همچنین برخورداری از در اختیار داشتن مراکز و میادین ورزشی در سطح تهران بصورت تخفیفات ویژه برای زائران و دانشجویان مرتبط در طول سال و ساخت قطعات آموزشی توسط اساتیددرراستای ترغیب وتهیج جوانان توسط فیلم وتصاویر در قسمت ویژه ورزشی
			
			صفحه اول سایت ؛ سعی درمیکس صدا و تصویر درمراسم صبحگاه مشترک سربازان مهدوی وآماده برای دعای ظهور در مراسم و تمرین ورزشهای مختلف رزمی ،سوار کاری، تیراندازی البته بصورت نمادین!)
			قابلیتها  
			۱) ایجاد جذابیت تصویری و واقعی در انتقال روحیات انتظار در نسل نوجوان و جوان با برخورداری از تنوع در ارائه اموزشها ، و خصوصا وجود فضاهای معنوی مراسمات جمعی و خصوصی از مراسمات (عزاداریها و اعیاد)، بصورت لینکها ،و انتخاب برترین کلیپها ،وفیلمهای مرتبط( در سطح کشور )در هر قسمت.
			۲)مهم‌ترین قسمت عملیاتی قبل شروع سرمایه گذاری اصلی،( ارائه خدمات تفریحی، ورزشی ،مواردسرگرم کننده (مثل میادین پرواز با گلایدر و پرنده های آموزشی از طریق هماهنگی با(مراکز مورد اعتماد مردم از جمله سپاه پاسداران و هماهنگی با مراکز تحت پوشش آنها ) بازدید از مراکز فناوری و.... که البته طی سال گذشته موارد آن با مراکزهماهنگ شده است جذاب‌ترین بخش که می‌تواند حتی برای تبلیغ و جذب جوانان در ابتدای صفحات اولی سایت قرار گیرد که بشیوه سایتهائی مثل تخفیفان و نت برگ با هدف ایجاد انگیزه همراهی و روحیه نشاط برای تخلیه وکنترل هیجانات مختلف جوانی صورت پذیرد
			۳)بخش اردوئی (از مهم‌ترین مقدمات در قدمهای اصلی رسیدن به اهداف مجموعه میباشد که با قرار دادن جوانان و نوجوانان در اردوهای مجازی و (حقیقی حین وبعد شرایط معضل ویروس کرونا)با موضوع چهل شبانه روز در ظهور(از شب عاشورا تا شب اربعین) است که در آن زمان خاص هر ساله به قید انتخاب یا قرعه، صداها جوان و نوجوان با ثبت نام برای شرکت در این اردوها چه مجازی و چه حقیقی چهل شبانه روز خود را در اختیار مربیان خبره و عالمان با تجربه کار آمد، مرتبط با جوانان قرار داده و از شب عاشورا تا ۴۰ شب برای زیارت اربعین روح و جان خویش را (با برقرای دعاهای خاص بهمراه آموزش معارف و مراقبت از گناه با توسلات ودعا و نیایش شبانه روزی ،آماده پذیرش انوار ظهور مولایشان قرار داده و شب و روز اربعین را بعنوان مسیری در ارتقاء کمال و تعالی روحی با مراقبت ویژهدر وجودشان تلقی نموده تا موفق به زیارتی حقیقی تربت امام حسین که بصورت تربت ناب از شهر مقدس کرمان تهیه میگردد و در مجموعه ای نمادین (حسینیه ای که در غرب تهران احداث گردیده وبا ساخت ضریح مشابه کربلای مقدس امام حسین(ع) انشاالله کامل میگردد به زیارت نائل گشته و شب و روز اربعین را در آن مکان با دعا و انابه برای ظهور مولایشان (عج )بسر خواهند برد(البته مراسم از طریق سایت پشتیبانی واجرا میگردد و قطعا به همراه برپائی برنامه های جنبی از جمله ختم موثر در دعاهای فرج یا زیارت عاشورای جمعی و توسلات به امیرالمومنین (ع) و حضرت زهراء بصورت پیگیر در ایام فاطمیه و رمضان انجام شده بدون تردید علاوه برتاثیرات بسزائی که درحفظ روحیات داشته ( بر هدف اصلی مجموعه علی الخصوص در تعجیل ،ظهور با اجتماع قلوب قطعا اثر بخش خواهد بود )علاوه بر اینکه اثر گذرای شایانی در رشد فضای فرهنگی و پرورش نسل ظهور دارد
			۴)پیش بینی جایگاهی برای کلیپها ولیستی از بهترین لینکهای آموزشی (علمی ،فکری ، تفریحی ،حتی تولیدی ( اقتصادی)
			۵)از جمله مهمترین قسمتها قرار دادن برترین ‌و زیباترین قطعات چند دقیقه ای کلیپهائی از ( منتخب سخنرانیهای خاص (متوسط یک یا چنددقیقه ای از اساتید وسخنرانان نمونه کشوری (با سلایق مختلف هر روحیه حتی علمی ( در رشته های متفاوت 
			۶)عنایت ویژه و اختصاص بخشی مجزا به کتاب شریف (نهج البلاغه) بعنوان کتاب عمل به دستورات دینی و معارفی خصوص
			در قرائت و توجه به فرازهای خطبه های ،(نهج البلاغه) 
			۷) همچنین از مهم‌ترین قسمتها قبل آغاز پویش این سایت در کنار بخش اردوئی و زیارتی اربعین (در نظر گرفتن بخشی آنلاین برای برگزاری هیئت و جلسات توسل (بصورت آنلاین) و دعا ومداومت در تشکیل جلسات ختمهای خاص وتوسلات (و قرائت قرآن )برای ایجاد آرامش دررفع بحران‌ها و درگیریهای عدیده قبل فرج از مشکلات عمومی و فردی محبین وشیعیان بواسطه دعاو توسلات جمعی(﴿ در کلیه ایام سال خصوصا (ایام خاص فاطمیه، محرم، صفر ،رمضان)﴾با دعا و مناجات به ساحت مقدس بقیه الله الاعظم ارواحنا فداک (عج) لذا این قسمت که راس امور فعالیت ابتدائی میباشدعبارت است 
			الف)برپائی مراسم اردوی مجازی (چهل شب تاظهور) که در طی آن بواسطه امکاناتی که از سایت آپارات وارتباطی که اخذ میگردد با دعوت از کلیه مشتاقان و محبین در فضای اردوئی مناجات ظهور از بعد نماز صبح با تعقیبات ادعیه مربوطه به ساحت مقدس بقیه الله (عج) و قرائت قرآن هدیه به آن ذات مقدس و برنامه های متنوع اردوئی مجازی مناجات برای فرج شیعیان با فرج در ظهور مولایمان(عج)
			۸)درج یکی از مهم‌ترین قسمتهای مجموعه بعنوان صندوقه قرض الحسنه با نظام بهترین شیوه های پرداخت قرض الحسنه ( کمک هزینه ازدواج، مسکن ، و هزینه های ابتدائی شروع زندگی ابتدائی و مسکنهای دو ساله (به جوانان )و نیازمندان مستحق تحقیق شده جامعه بعنوان شبکه قرض الحسنه (مهدوی)
			
			توضیح )در گام نخست آن ،قبل تشکل وسازمانی شدن مجموعه موسسه و قرار گرفتن تیم های برنامه نویس متبحرو ارتباط ممتد با تهیه کننده گان حرفه ای و گروه های مختلف کاری هنری متخصص ) انتظار درج جزئیات در سایت در مراحل ابتدائی آن نبوده بلکه فقط برای اعلام وجود چنین برنامه هائی در دست اقدام معرفی و مطرح گشته تا( بصورت ذکر عناوین ،با بوجود آوردن تصاویر و قطعات کلیپی مرتبط مشابه در سایت مد نظر قرار گیردتا بعدبررسی کامل در شورای راهبردی و دریافت اجازه نهائی از بازدید و تائید مقام معظم رهبری برای اجرائی شدن و مجوزات رسمی ) وارد مرحله اجرا شده ،و انشاالله عملیاتی گردد
			۹)تائین بخش مجزائی برای (لینک) برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی مجموعه ( با نمونه برداری از، موسسه آینده روشن)